متن و ترجمه آهنگ های ترکی

Sezen Aksu Git

متن و ترجمه آهنگ گیت از سزن آکسو

متن و ترجمه آهنگ Git از Sezen Aksu

سزن آکسو گیت

Admin

Ersay Uner Iki Asik

متن و ترجمه آهنگ ایکی آشیک از ارسای اونر

متن و ترجمه آهنگ İki Aşık از Ersay Üner

ارسای اونر ایکی آشیک

Admin

Mustafa Ceceli Unutamam

متن و ترجمه ی آهنگ اونوتامام از مصطفی ججلی

متن و ترجمه آهنگ Unutamam از Mustafa Ceceli

 مصطفی ججلی اونوتامام

Admin