متن آهنگ Gala Hayrola Aşkım

31 مارس 2020
3345 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ هایرولا آشکیم از گالا

 Gala Hayrola Aşkım Şarkı Sözleri

Gala Hayrola Aşkımادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Murad Arif Mene Sen Lazımsan

31 مارس 2020
4012 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ منه سن لازیمسان از مراد عارف

 Murad Arif Mene Sen Lazımsan Şarkı Sözleri

Murad Arif Mene Sen Lazımsanادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Zara Kal Sene Kurban

31 مارس 2020
3573 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ کال سنه کوربان از زارا

 Zara Kal Sene Kurban Şarkı Sözleri

Zara Kal Sene Kurbanادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Mustafa Ceceli ft Irmak Arıcı Mühür

30 مارس 2020
3658 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ موهور از مصطفی ججلی و ایرماک آریجی

 Mustafa Ceceli ft Irmak Arıcı Mühür Şarkı Sözleri

Mustafa Ceceli ft Irmak Arıcı Mühürادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Damla Şansın Yox

30 مارس 2020
3880 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ شانسین یوخ از داملا

 Damla Şansın Yox Şarkı Sözleri

Damla Şansın Yoxادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Hülya Avşar Saymadım Kaç Yıl Oldu

29 مارس 2020
3293 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ سایمادیم کاچ ییل اولدو از هولیا آوشار

 Hülya Avşar Saymadım Kaç Yıl Oldu Şarkı Sözleri

Hülya Avşar Saymadım Kaç Yıl Olduادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Sinan Özen Ben Yanıyorum

29 مارس 2020
3298 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ بن یانیوروم از سینان اوزن

 Sinan Özen Ben Yanıyorum Şarkı Sözleri

Sinan Özen Ben Yanıyorumادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Naili Imran Qısqanıram Deli Kimi

29 مارس 2020
3142 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ قیسقانیرام دلی کیمی از ناعیلی امران

 Naili Imran Qısqanıram Deli Kimi Şarkı Sözleri

Naili Imran Qısqanıram Deli Kimiادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Üzeyir Mehdizade Harda Qaldı

29 مارس 2020
4378 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ هاردا قالدی از اوزییر مهدی زاده

 Üzeyir Mehdizade Harda Qaldı Şarkı Sözleri

Üzeyir Mehdizade Harda Qaldıادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Aslızen Mağusa Limanı

29 مارس 2020
3031 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ ماغوسا لیمانی از آصلیزن

 Aslızen Mağusa Limanı Şarkı Sözleri

Aslızen Mağusa Limanıادامه مطلب
موضوع :
فهرست آهنگ ها
پیشنهاد های امروز TOP