متن آهنگ Sancak Seni Son Anlatışım

31 مارس 2020
4761 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ سنی سون آنلاتیشیم از سانجاک

 Sancak Seni Son Anlatışım Şarkı Sözleri

Sancak Seni Son Anlatışımادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Sancak Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

29 مارس 2020
3410 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ دیمن بنیم گاملی یاسلی گونلومه از سانجاک

 Sancak Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme Şarkı Sözleri

Sancak Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlümeادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Mustafa Sandal Masum Gibi

28 مارس 2020
3931 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ ماصوم گیبی از مصطفی ساندال

 Mustafa Sandal Masum Gibi Şarkı Sözleri

Mustafa Sandal Masum Gibiادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Uğur Yurum Yalnızlık Burcu

28 مارس 2020
4598 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ یالنیزلیک بورجو از اوغور یوروم

 Uğur Yurum Yalnızlık Burcu Şarkı Sözleri

Uğur Yurum Yalnızlık Burcuادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Nahide Babaşlı Kalbi Taş

27 مارس 2020
5049 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ کالبی تاش از ناهیده باباشلی

 Nahide Babaşlı Kalbi Taş Şarkı Sözleri

Nahide Babaşlı Kalbi Taşادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Anıl Durmuş Gülistan

25 مارس 2020
3784 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ گلستان از آنیل دورموش

 Anıl Durmuş Gülistan Şarkı Sözleri

Anıl Durmuş Gülistanادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Vüqar Sübhan Niye Vermirsen

24 مارس 2020
4834 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ نیه ورمیرسن از ووقار سبحان

  Vüqar Sübhan Niye Vermirsen Şarkı Sözleri

Vüqar Sübhan Niye Vermirsenادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Merve Ilçi Farzet

24 مارس 2020
4037 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ فارضت از مروه ایلچی

 Merve İlçi Farzet Şarkı Sözleri

Merve Ilçi Farzetادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Deliyem

23 مارس 2020
3930 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ دلییم از پرویز بولبوله و تورکان ولیزاده

 Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Deliyem Şarkı Sözleri

Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Deliyemادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Aqşin Fateh Leysan

17 مارس 2020
5019 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ لیسان از آقشین فاتح

 Aqşin Fateh Leysan Şarkı Sözleri

Aqşin Fateh Leysanادامه مطلب
موضوع :
فهرست آهنگ ها
پیشنهاد های امروز TOP