متن آهنگ Murad Arif Mene Sen Lazımsan

31 مارس 2020
4013 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ منه سن لازیمسان از مراد عارف

 Murad Arif Mene Sen Lazımsan Şarkı Sözleri

Murad Arif Mene Sen Lazımsanادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Vüqar Sübhan Niye Vermirsen

24 مارس 2020
4841 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ نیه ورمیرسن از ووقار سبحان

  Vüqar Sübhan Niye Vermirsen Şarkı Sözleri

Vüqar Sübhan Niye Vermirsenادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Çağla Bi Yere De Yaz

23 مارس 2020
4171 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ بی یره ده یاز از چاغلا

 Çağla Bi Yere De Yaz Şarkı Sözleri

Çağla Bi Yere De Yazادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Ebru Yaşar Kalmam

14 مارس 2020
4133 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ کالمام از ابرو یاشار

 Ebru Yaşar Kalmam Şarkı Sözleriادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Nazlı Duzlu

12 مارس 2020
3980 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ نازلی دوزلو از پرویز بولبوله و تورکان ولیزاده

 Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Nazlı Duzlu Şarkı Sözleri

Perviz Bülbüle ft Türkan Velizade Nazlı Duzluادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Tuğba Yurt Güvercin

06 مارس 2020
4402 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ گوورجین از توبا یورت

 Tuğba Yurt Güvercin Şarkı Sözleri

Tuğba Yurt Güvercinادامه مطلب
موضوع :

Nigar Muharrem-Kaderim Yaralı

28 فوریه 2020
5281 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ کادریم یارالی از نگار محرم

Nigar Muharrem Kaderim Yaralı Şarkı Sözleri

Nigar Muharrem-Kaderim Yaralıادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Şahin Kendirci Nasıl Istersin

28 فوریه 2020
4562 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ ناسیل ایسترسین از شاهین کندیرجی

 Şahin Kendirci Nasıl  İstersin Şarkı Sözleri

Şahin Kendirci Nasıl Istersinادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Nigar Muharrem Sus Kalbim

28 فوریه 2020
5358 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ سوس کالبیم از نگار محرم

 Nigar Muharrem Sus Kalbim Şarkı Sözleri

Nigar Muharrem Sus Kalbimادامه مطلب
موضوع :

متن آهنگ Ikikardesh Güneşi Gasp Et

26 فوریه 2020
5486 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ گونشی گاسپ ات از ایکی کاردش

İkikardesh Güneşi Gasp Et Şarkı Sözleri

Ikikardesh Güneşi Gasp Etادامه مطلب
موضوع :
فهرست آهنگ ها
پیشنهاد های امروز TOP